Không giống như Kyoto. Có thể nói rằng những ngôi đền và chùa ở Tokyo không nhiều, lớn, hoặc như cổ xưa như những ngôi đền hay chùa được tìm thấy tại cố đô Kyoto. Nhưng Tokyo có một số ngôi chùa và đền có thể xem là đối thủ ngoạn mục nhất của Kyoto.

Click để đọc thêm…