Nhật bản được biết đến như một đất nước với vô vàn những lễ hội văn hóa lớn nhỏ ở mỗi vùng, thế nhưng đâu là sự liên kết giữa các lễ hội ấy? Nguồn gốc chỉ đóng 1 vai trò không kém phần quan trọng, thế nhưng nếu nhắc đến thực phẩm, ta sẽ không thể không nhận thấy sự đồng nhất tại các lễ hội nơi đây.

Click để đọc thêm…