Người Nhật Bản có xu hướng đánh giá những thứ nhỏ bé cao hơn những thứ lớn. Lỗi suy nghĩ này đã có từ hàng nghìn năm. Nó vừa thực tế vừa vừa ăn sâu vào ý thức.

Click để đọc thêm…