Cố thuyết phục mọi người rằng nước Nhật không quá kì quặc giống như nói với họ rằng việc hít thở đều và không nuốt phải dao cạo râu sẽ giúp họ sống tới 100 tuổi vậy.

Click để đọc thêm…