Well, như thường lệ, khi Microsoft phát hành phiên bản Windows mới sẽ kèm theo phiên bản tiếp theo của phần mềm multimedia nổi tiếng Windows Media Player.Khác với WMP 11 của Vista có thể chạy tốt trên XP, WMP 12 chỉ hỗ trợ duy nhất Windows 7….

Click để đọc thêm