Nếu bạn giống mình, là một người yêu thích thiết kế (chưa dám tự gọi là designer) chắc hẳn các bạn luôn có những typeface mà mình yêu thích đặc biệt phải không? Đó là những typeface nào? Hãy cùng chia sẻ nhé.

Click để đọc thêm…