Nakagawa Kanon, một idol (and móe girl, ok=]]) trong series The World God Only Knows ‘3’)/

Theme win 7 cho fan của bé ^^!

Click để đọc thêm…