Bạn là người luôn thích cài phần mềm mới vào Windows ư? Đấy là một điều tốt nhưng thật sự nhiều lúc bạn vẫn chưa biết thật rõ về chúng: liệu có hiệu quả có thực sự không hay đấy là bạn chỉ biết chúng qua kinh nghiệm.
Phẩn mềm có tên The Ultimate TroubleShooter hay có thể gọi tắt là TUT có khả năng phân tích thật kỹ những lý do tại sao bạn không nên cài phần mềm nào đó.

Click để đọc thêm…