Em là cô công chúa, còn tôi sẽ đánh đàn. Tôi đệm cho em một điệu cuối, để em nhảy những bước uyển chuyển đến ngai vàng của mình…

Click để đọc thêm…