Tự hại mình, mà chẳng hay,
Ham chơi cho lắm, còn cay cú gì !

Click để đọc thêm…