Hiện giờ, TGNB chỉ còn lại 1 mod và 1 editor như các bạn có thể thấy. Nếu cứ giữ nguyên tình hình này, chắc chắn bọn tớ sẽ không thể duy trì được tới một nửa hoạt động của box, vậy nên bạn nào có khả năng và có lòng, xin hãy đâm đơn để giúp box vượt qua cơn khốn khó. Tớ – mod Eclipse, sẽ rất cảm kích tấm lòng của các bạn.

Click để đọc thêm…