Dừng đi em ơi, cơn mưa ngoài kia đã tạnh từ lâu, mà sao mắt em còn ướt đẫm giọt nước lạnh giá?
Dừng đi em ơi, hãy thôi múa vũ khúc đầy kiêu ngạo cùng đau đớn ấy.

Click để đọc thêm…