“Chúng ta đều là những cánh hoa, nương mình trong khu vườn lộng gió. Phải cẩn thận không để bị rơi sượt xuống chân đồi. Tình yêu không giữ được những cánh hoa, thanh xuân qua nhanh khiến hoa chóng tàn.


Và mùa gió đến, thanh xuân qua đi.
Còn chúng ta, vẫn là những cánh hoa.”

Click để đọc thêm…