“Tôi còn nhớ thuở trung học, trong một tiết Ngữ văn, câu hỏi mà bạn đặt ra là: “Tác phẩm này mang ý nghĩa gì?”
Tôi trả lời: “Theo em, ý nghĩa của nó là…”
Bạn
ngừng lại vài giây, liếc sơ qua vài trang sách, rồi bạn cười, nụ cười thông cảm, bảo tôi rằng: “Thực ra, ý nghĩa của tác phẩm này là…”
Bạn
phủ nhận quan điểm của tôi.”

Click để đọc thêm…