Tôi nghe nói người ta thích được sống trong một câu chuyện cổ tích.
Công chúa, hoàng tử, phù thủy, đồ vật và thú vật biết nói, vân vân và vân vân.
Vậy chắc là tôi phải may mắn lắm, vì cuộc sống của tôi đúng là như vậy đấy, một câu chuyện kỳ diệu có phép màu.
Ngoại trừ việc, tôi là một cái bóng đèn.

Click để đọc thêm…