Đơn giản là cách nhìn khác từ một người không giống như chúng ta, những cô gái yêu thương ảo ảnh.

Giọng nam cao trong vắt, giọng nam trầm rất ấm, hai giọng nam trung nhiều thanh âm, và giọng nam chính đẹp như ngọc trai.

Click để đọc thêm…