Anh ngồi đây bên tách cafe cạn
Thành cốc vương từng giọt đắng thời gian
Bọt nước vỡ tan chảy dài hai hõm má
Tách cafe cho anh tỉnh để mơ màng…

Click để đọc thêm…