Sớm
Người mẹ
Tay thoăn thoắt , mặt cúi gằm
Nhóm lửa hồng
Thắp sáng ngày dài cho đàn con thơ

Click để đọc thêm…