Em hát,
về rừng hoa,
về cánh cò,
về bầu trời
bao la.

Click để đọc thêm…