“Con lật đật vốn chẳng biết cười
Con lật đật bật dậy sau mỗi lần té ngã
LÀ TÔI
Con lật đật!”

Click để đọc thêm…