Trong ngày này, hãy nói về những gì các bạn cảm nhận được từ dàn quản trị box nhé (bao gồm cả Mod, TMod, Editor, BGK các kì event ở thì quá khứ lẫn hiện tại).

Click để đọc thêm…