Kì thử nghiệm đầu tiên trước kì đầu.

Báo tháng của TGNB. Những điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở phía trước~

Click để đọc thêm…