Tập hơn những bài tạp văn ngắn.

Chẳng có gì đơn giản hơn, nhưng cũng hiếm thứ sâu sắc bằng.

Click để đọc thêm…