Fanfic-Fiction Contest đã đi được gần một phần ba chặng đường, và tính đến nay đã có hơn ba mươi bài thi được gửi đến.

Cùng vào đọc, nhận xét và tham gia nhé các bạn!!!

Click để đọc thêm…