Trước cổng chùa có gốc cây chưa bao giờ nở hoa.

Click để đọc thêm…