Biết miêu tả thế nào cho hết vẻ xinh đẹp từ bìa sách đến nội dung của cuốn sách này đây: dịu dàng, buồn và độc đáo. là ba tính từ đầu tiên tôi nghĩ đến.

Click để đọc thêm…