Tôi vốn không tin vào những lời quảng cáo trên bìa mọi cuốn sách, nhưng khi đọc xong Rừng Nauy, tôi tin điều đó hoàn toàn không phải là một lời quảng cáo phóng đại. Nó hoàn toàn có thể là sự thật.

Vì những gì Rừng Nauy đã thể hiện, hoàn toàn khiến cho nó xứng đáng trở thành một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 và đưa tên tuổi Hakumi Murakami trở thành một thần tượng văn hóa đại chúng ở Nhật.

Click để đọc thêm…