Có lẽ không liên quan lắm đến cuốn sách mình đang nói, nhưng mình vừa xem xong Kill your darlings, và đang bị ám ảnh bởi lý thuyết vận động của thế giới này là một vòng tròn.

Click để đọc thêm…