Kinh Thánh có kể rằng, Cain và Abel là hai anh em ruột nhưng lại rất ghen ghét nhau. Cain cho rằng Đấng Sáng Tạo yêu em trai hơn mình nên đã giết hại Abel và do đó bị Chúa Trời quở phạt.

Click để đọc thêm…