Hãy thử đọc Hồi ức một Geisha. Bạn sẽ ngạc nhiên về nó.

“Cuốn tiểu thuyết này chỉ là một hồi ức. Nhưng nó cũng là chuyện xảy ra đối với một con người. Nó bao hàm những suy nghĩ, những kí ức về cuộc sống của chính bà Sayuri. Không phải khi nào ta cũng có thể biết và cảm nhận về một con người. Vì thế nên hãy thử đọc nó đi.”

Click vào để đọc thêm…