Hình dung về câu chuyện xung quanh những con người này, dùng một câu trong đó mà lột tả, “đều là những cô gái con tim cao hơn trời, sinh mạng mỏng hơn giấy”. Sống trong thế giới học đường đại học suốt bốn năm, những góc khuất hay hào quang cũng từng nếm trải, tất cả đều cùng hướng đến một tương lai huy hoàng diễm lệ, nhưng đi bằng nhiều con đường khác nhau.

Click để đọc thêm…