Tôi đọc Bắt trẻ đồng xanh đã lâu rồi, thậm chí đã đọc nhiều lần nhưng chưa từng viết một cảm nhận nào về cuốn sách này. Bởi thật khó để nói lên được những cảm xúc thậm chí còn không xác định nổi nó là cái gì. Chỉ có một điều chắc chắn nhất trong cái mớ hỗn độn xúc cảm là hiển hiện rõ ràng: Trống rỗng. Nhưng chắc chắn tôi không phải người đầu tiên thấy trống rỗng khi đọc xong Bắt trẻ đồng xanh.

Click để đọc thêm…