13 tuổi chúng ta đã làm được những gì?

Tuổi Thơ Dữ Dội kể những câu chuyện về mấy đứa trẻ chỉ mới 13, 14 tuổi giữa thời chiến tranh khói lửa. Về Mừng tham gia Đội thiếu niên trinh sát chỉ vì trong sân có lá cây tầm gửi chữa hen suyễn cho mẹ. Về Quỳnh – con trai phó Tổng trấn Trung Kỳ – theo kháng chiến vì tình yêu với những bản hùng ca của dân tộc. Về Lượm, sinh ra trong gia đình cách mạng nòi, gai góc, gan dạ, dũng cảm, mưu trí. Và Vịnh treo mình trên kho đạn của địch vẫy cờ ra hiệu bắn…

Click để đọc thêm…