Cuốn sách của tác giả Trần Đắc Hiển Khánh viết về cuộc sống dung dị ở một ngôi làng – nơi chiến tranh đã đi qua nhưng những vết thương, những ký ức bi hùng vẫn hằn sâu trong đất đai cây cỏ, trong tâm trí người ở lại. Nơi đó, tình người dung dị thắng mọi thủ đoạn, sự nhân hậu sẻ chia xóa mờ những ranh giới tưởng luôn phân minh đen trắng. Nỗi đau thời chiến vẫn tồn tại nhưng song hành với nó là niềm vui của sự sinh sôi, phát triển…

Click để đọc thêm…