Chỉ riêng cái tên Sài Gòn – Dậy Mà Đi thôi, cuốn sách đã gợi lên trong lòng người đọc nhiều cảm xúc và những hình ảnh mà giờ chỉ còn có thể thấy trong những tấm ảnh, những thước phim tư liệu,… Sài Gòn – Dậy Mà Đi mở đầu bằng màu áo trắng học sinh, sinh viên xuống đường đối mắt với dùi cui, lựu đạn cay và những đòn đàn đáp của chính quyền. Ấy là một thế hệ của Sài Gòn đã hành động vì lý tưởng của mình theo cách riêng. Những tấm áo trắng mong manh, tinh khôi tưởng như chẳng thể làm gì khác ngoài cầm bút trên giảng đường thì lại có thể khơi dậy và tiếp nối truyền thống đấu tranh trong lòng đô thị.

Click để đọc thêm…