Nếu ban công ngôi nhà của Juliet vẫn còn ở Verona là dấu tích cho một tình yêu đau đớn vĩnh hằng thì có một câu chuyện tình khác ở quảng trường Nanova, cũng đớn đau và tuyệt vọng.

Click để đọc thêm…