Một preview ngắn, không hẳn là hay, nhưng đủ để bạn biết bạn cần đọc “Hẹn em ngày đó” như thế nào.

Một quyển sách tuyệt vời, tinh tế, mãnh liệt, đau đớn, hạnh phúc. Tất cả cảm xúc như một vòng xoáy mạnh mẽ, cuốn con người ta tới tận cùng của tâm hồn, nơi nước mắt bạn sẽ chảy.

Click để đọc thêm…