Đã có biết bao người đi qua ánh nhìn của anh
Sao anh lại dừng để chọn em, người bình thường nhất ?
Đánh thức em, hôn em, mỉm cười và nói : “Không phải em mơ, điều này là thật”
Rằng : “Anh đã ở đây, mãi ở đây để yêu duy nhất chỉ một cuộc đời.”

Click để đọc thêm…