Một lớp học có cái tên tạm gọi là “Lớp cá biệt”. Vì học sinh đều không bình thường. Peter tám tuổi – hệ thần kinh bất ổn. Cô bé Tyler 8 tuổi và cũng đã hai lần tự sát. Max và Freddy đều mắc chứng tự kỷ. Sara sáu tuổi, nạn nhân của nạn lạm dụng thể xác. Susanna sáu tuổi, bị tâm thần phân liệt từ nhỏ. Cuối cùng là Wiliam và Guilermo, vừa bị hội chứng sợ tiếng ồn, vừa bị khiếm thị. Cô Torey Hayde là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp học duy nhất ấy. Tưởng như không gì thử thách hơn được nữa đối với một cô giáo theo chuyên ngành đặc biệt.

Click để đọc thêm…