Tác phẩm thể hiện cái nhìn thấu suốt về bộ máy chế tạo ngôi sao, về cái giá của thành công trong nền công nghiệp giải trí khổng lồ như Mỹ.

Click để đọc thêm…