Thật bất ngờ khi tìm lại câu chuyện cổ tích quen thuộc về cô bé quàng khăn đỏ trong một hình dung khác: cuộc đấu tranh khốc liệt giữa người và sói và cũng là một tình yêu say đắm.
> ‘Cô gái quàng khăn đỏ’ và câu chuyện đằng sau cổ tích

Click để đọc thêm…