Thực ra, tình dục chỉ là cái cớ cho ông viết về người Ba Lan đương đại, nước Ba Lan đương đại, những hệ lụy của cuộc sống đương đại. Truyện ngắn của Jastrun rất đa dạng, cho phép ta quan sát thế giới qua con mắt của đàn ông. Tuy vậy, cũng có những truyện ngắn trong đó nhân vật chính là nữ giới, viết khá bạo tay, theo nhãn quan của giới nữ.

Click để đọc thêm…