Sau một thời gian dài vắng bóng, THTM nay chính thức bước ra khỏi hoài niệm để đến với tất cả những ai mong chờ game trở lại. Thân mời mem cũ và mem mới về tụ họp đóng góp ý kiến xây dựng…

Click để đọc thêm…