Truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ tác phẩm sắp đặt Thiên Thư của nghệ sĩ Trung Quốc Xu Bing (Từ Băng)

Click để đọc thêm…