Có rất nhiều điều Kurosaki Ichigo không muốn nói, hoặc có thể sẽ không bao giờ nói. Nhưng vẫn luôn có người hiểu dù chẳng cần ngôn từ.

Click để đọc thêm…