“Hoàng yến nhìn ra bầu trời qua cửa sổ lấp kính, trong tim chợt có chút gì chua xót.”

Một câu chuyện nhẹ nhàng và ám ảnh.
Tình yêu vốn rất ích kỉ. Để giữ lấy tình yêu cho bản thân mà ta lại làm tổn thương người khác. Có thể vô tình. Có thể hữu ý, có thể biết rằng làm vậy là gây đau đớn cho kẻ khác, nhưng vẫn làm.

Click để đọc thêm…