Oneshot Contest là một trong ba event thường niên hiện tại của box TGNB. Với mục đích phát triển ý tưởng và rèn luyện khả năng viết, kể từ năm 2012 Oneshot Contest được mở ra để trở thành một sân chơi cho những cây bút muốn thử thách chính mình.

Trong 7000 từ, 1 cái đề và có thể thêm 1 ngôi sao hy vọng, để xem các bạn có gây được ấn tượng với BGK và mọi member khác không nhé.

Click để đọc thêm…