Việt Nam chính thức gia nhập Công ước Berne được gần 8 năm, những tưởng với ngần ấy thời gian, thói quen tôn trọng bản quyền ít nhiều được xác lập. Đáng tiếc, trên thực tế việc tôn trọng quyền tác giả thời gian gần đây lại có chiều hướng ngày càng xấu đi với những vụ vi phạm ngày càng công khai, trắng trợn!

Click để đọc thêm…