Tạp chí The Bookseller thống kê, lượng tiêu thụ của phần lớn các thể loại tiểu thuyết sụt giảm năm nay qua năm khác, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám. Thể loại vốn rất được ưa chuộng này năm ngoái đã giảm 20% doanh số tiêu thụ.

Click để đọc thêm…