Bức ảnh Gandhi ngồi cùng guồng quay sợi nói lên điều gì? Vì sao người Do Thái có ngày Sabbath? Những điều tưởng chừng khác biệt này lại có một điểm chung: sự dừng lại và suy nghiệm.

Click để đọc thêm…